مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1394
  کارشناسی مهندسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه رازی کرمانشاه / معدل 14.22

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا شهریور ۱۳۹۵
  آزمایشگاه معماری سازمانی سرویس گرا
  سخت افزار و شبکه/ کارشناس voip

پروژه ها

 • 1395
  سیستم نوبت دهی تلفنی بیمارستان های علوم پزشکی کرمانشاه
  طراح و مسئول پیاده سازی

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • cisco
 • microsoft
 • programing
 • برنامه نویسی ++c
 • سیسکو
 • مایکروسافت
 • برنامه نویسی

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • سیسکو و voip
  80% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه دوره Network+ و CCNA
 • برنامه نویسی C++
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • استریسک و الستیکس و packetracer
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • سیسکو و voip
  80% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه دوره Network+ و CCNA
 • برنامه نویسی C++
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com