مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1395
  فوق دیپلم كامپيوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه آزاد

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۴ تا مرداد ۱۳۹۵
  LG
  بازاریابی و فروش/ كارشناس فروش

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • Mikrotik Router OS
  60% Complete
  عنوان مدرک: Mtcna
 • + Network
  80% Complete
  عنوان مدرک: +Network
 • iOS
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Android
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com