مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1392
  کارشناسی مکانیک
  گرایش طراحی جامدات /دانشگاه آزاد سنندج / معدل 15

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار Catia
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار ANSYS
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com