مختصری از من

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۳
  مالی و حسابداری/

سوابق آموزشی پژوهشی

 • دستیار آموزشی دروس دینامیک ماشین (1395) و مقاومت مصالح (1394)

پروژه ها

 • طراحی سیستم تولید برق از راه رفتن
  نماینده گروه طراحی
 • بهینه سازی سیستم نیروگاهی بر پایه چرخه رانکین چند مرحله ای
 • طراحی جاذب ارتعاشی برای ماشین لباسشویی

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • دینامیک و ارتعاشات
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی جامدات
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Solid Works
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • آباکوس(ABAQUS)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • COMSOL multiphysics
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • دینامیک و ارتعاشات
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی جامدات
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com