مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1386 تا 1389
  کارشناسی ارشد زبان شناسي همگاني
  /دانشگاه تهران
 • 1381 تا 1385
  کارشناسی زبان و ادبيات انگليسي
  /دانشگاه آزاد اسلامي

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۹۳ تا آبان ۱۳۹۵
  گلرنگ
  كارشناس بازرگاني خارجي
 • مهر ۱۳۹۰ تا خرداد ۱۳۹۳
  دانشگاه آزاد اسلامي
  مدرس زبان انگليسي
 • فروردین ۱۳۸۵ تا فروردین ۱۳۸۶
  خط اتيلن مركز
  كارشناس
 • فروردین ۱۳۸۲ تا فروردین ۱۳۸۶
  آموزشگاه زبان
  مدرس زبان انگليسي

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1389
  مدرس دانشگاه آزاد اسلامي

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com