مختصری از من

بسیار علاقمند به رشته حوزه فعالیت خود و پویا و کوشا در حل مسائل و چالش های حقوقی دارای توانمندی در زمینه مذاکرات و دارای ارتباطات خوب

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1396
  کارشناسی ارشد حقوق
  گرایش تجارت بين الملل /دانشگاه آزاد تهران شمال
 • 1382 تا 1388
  کارشناسی حقوق قضایی
  گرایش قضاوت /دانشگاه آزاد

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۹۲ تا آبان ۱۳۹۶
  شرکت شیرپاستوریزه پگاه تهران
  حقوق/ مدير حقوقي

  توضیحات: اخذ بیش از٥٠ رأی به نفع شرکت متبوع در طی یکسال و ساماندهی و بررسی 80پرونده قضایی همچنین تنظیم بیش از 100قرارداد در مدت یکسال

 • اردیبهشت ۱۳۹۲ تا مهر ۱۳۹۲
  بازار گستر پگاه
  حقوق/ مشاور حقوقي
 • اردیبهشت ۱۳۸۹ تا شهریور ۱۳۹۱
  شرکت بازرگانی پایا برش
  حقوق/ مشاور حقوقی
 • آبان ۱۳۸۸ تا اسفند ۱۳۹۲
  بیمارستان پیامبران
  حقوق/ مشاور حقوقی
 • آبان ۱۳۸۷ تا آبان ۱۳۸۸
  دانشکده کارآفرینی
  حقوق/ مسئول امور قراردادها

نقاط قوت رفتاری

 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • روابط کار ،حقوق خصوصی و تنظیم قرارداد
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  20% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترکی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • روابط کار ،حقوق خصوصی و تنظیم قرارداد
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com