مختصری از من

به عنوان شخصی که در زمینه گردشگری تحصیل کرده و آموخته های مرتبط و تخصصی تری در این زمینه نسبت به سایر افراد دارم، بسیار علاقه مند هستم تا آموحته های خود را در سطوح عملی به کار ببندم. همچنین با توجه به ویژگی های شخصیتی من از جمله توان کار تیمی در محیط کاری و سخت کوشی و صبر زیاد و همچنین دانش زبان علاقه مند کار در این حیطه کاری میباشم.

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی
  گرایش برنامه ریزی توسعه گردشگری /دانشگاه شیخ بهایی
 • 1391 تا 1395
  کارشناسی مدیریت جهانگردی
  /دانشگاه شیخ بهایی / معدل 16.36

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • موسیقی
 • پیاده روی
 • والیبال
 • شرکت در گردهمایی ها و نمایشگاه های به نفع خیریه

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com