مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1388 تا 1391
    کارشناسی حقوق
    /دانشگاه علمی کاربردی کرمانشاه / معدل 16
https://.com