مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1372 تا 1376
  کارشناسی مدیریت صنعتی
  /دانشگاه آزاد اسلامی - واحد جنوب تهران

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  شرکت لبنیات آنا
  صنایع غذایی/ مدیر بازرگانی
 • بهمن ۱۳۹۱ تا شهریور ۱۳۹۳
  شرکت گچ طوس
  مدیر فروش
 • تیر ۱۳۸۲ تا اسفند ۱۳۹۰
  شرکت نگین قطعه توس
  مدیر عامل
 • مرداد ۱۳۷۸ تا خرداد ۱۳۸۲
  شرکت پیشتاز موتور توس
  مدیر تولید

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مدیریت اجرایی
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مدیریت اجرایی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com