مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1393
  کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
  گرایش تبدیل انرژی /دانشگاه دانشگاه شیراز / معدل 16.24
 • 1386 تا 1390
  کارشناسی مهندسی مکانیک
  گرایش جامدات /دانشگاه شهیدباهنر کرمان / معدل 14.1

دانش تخصصی

 • جوشکاری
  60% Complete
  عنوان مدرک: کارآموزی در فنی و حرفه ای

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار fluent
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار gambit
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار aspen
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار solidwork
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار ansys
  80% Complete
  عنوان مدرک: واحد دانشگاهی

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • جوشکاری
  60% Complete
  عنوان مدرک: کارآموزی در فنی و حرفه ای
https://.com