مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1392
  کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
  گرایش تولید صنعتی /دانشگاه آزاد فیروزکوه / معدل 17
 • 1385 تا 1389
  کارشناسی مهندسی صنایع
  گرایش تحلیل سیستم ها /دانشگاه علوم و فنون مازندران / معدل 15

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۲ تا اسفند ۱۳۹۳
  شرکت سبزی ایران
  صنایع غذایی/ بازاریاب

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خود مدیریتی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com