مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1393
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه جهاد دانشگاهی / معدل 15

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۹۵ تا مهر ۱۳۹۵
  صنایع نگین
  مالی و حسابداری/ انباردار و حسابداری انبار
 • شهریور ۱۳۹۴ تا شهریور ۱۳۹۵
  سازمان اصناف
  مالی و حسابداری/ انباردار

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com