مختصری از من

ورودی 91 مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز ودر تاریخ 95/4/16 با معدل 15/12 فارغ التحصیل شدم
با نرم افزار Abaqus و Catia در حد متوسط تسلط دارم و با نرم افزارMatlab آشنایی دارم

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی مهندسی مکانیک طراحی کاربردی
  گرایش جامدات /دانشگاه تبریز / معدل 15.12

پروژه ها

 • 1395
  بررسی عددی اثر بازپرکردن سوراخ در رفتار خستگی و واماندگی استاتیکی جوش اصطکاکی نقطه ای
  استاد راهنما دکتر سوران حسنی فرد

  توضیحات: تحلیل با استفاده از نرم افزار اباکوس

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار Abaqus , Matlab,catia
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com