مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1385 تا 1390
  کارشناسی مدیریت بازرگانی
  /دانشگاه شاهد / معدل 12.9

پیشینه شغلی

 • اسفند ۱۳۹۲ تا تیر ۱۳۹۵
  BAT pars
  بازاریابی و فروش/ سرپرست فروش

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک: Icdl
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک: Icdl
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک: Icdl
 • MS Office
  100% Complete
  عنوان مدرک: Icdl

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com