مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی ارشد شیمی
  گرایش آلی /دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب / معدل 14
 • 1388 تا 1391
  کارشناسی علوم آزمایشگاهی
  /دانشگاه آزاد واحد کرج / معدل 15

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۱ تا هم اکنون
  شرکت مدیریت هیربدان
  بازاریابی و فروش/ کارشناس
 • فروردین ۱۳۸۸ تا فروردین ۱۳۸۹
  شرکت خصوصی آهن نورد پارسیان
  بازاریابی و فروش/ کارشناس

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • کنترل پروژه
  80% Complete
  عنوان مدرک: نرم افزار MSP
 • مناقصات
  100% Complete
  عنوان مدرک: تربیت کارشناس مناقصات
 • بازرگانی (Commercial)
  100% Complete
  عنوان مدرک: اصول بازرگانی

ابزار و نرم افزار

 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • MSP
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • کنترل پروژه
  80% Complete
  عنوان مدرک: نرم افزار MSP
 • مناقصات
  100% Complete
  عنوان مدرک: تربیت کارشناس مناقصات
 • بازرگانی (Commercial)
  100% Complete
  عنوان مدرک: اصول بازرگانی
https://.com