مختصری از من

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۸۹ تا هم اکنون
  پیک تبلیغاتی برتر و ره اورد
  بازاریابی و فروش/ کارشناس فروش

  توضیحات: منتخب کارشناس فروش نمونه
  منتخب بیشترین فروش طی دوسال متداوم

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1391
  مدیر اجرایی همایش روز استاد با همکاری دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد 34
 • 1391
  برگزاری همایش مهر استاد با همکاری دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد 34

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری
https://.com