مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1393 تا 1395
    فوق دیپلم تربیت مربی
    گرایش پیش دبستان /دانشگاه علمی کاربردی واحد تهران 4 / معدل 16

پیشینه شغلی

  • مهر ۱۳۸۸ تا فروردین ۱۳۹۳
    داروسازی تهران دارو
    کارگر تولید_بسته بند
https://.com