مختصری از من

پیشینه شغلی

  • اسفند ۱۳۹۳ تا آذر ۱۳۹۵
    سازمان تامین اجتماعی
    مالی و حسابداری/ حسابرس(بیمه ای)_مشاوره

ابزار و نرم افزار

  • کار کردن با تمامه نرم افزار های مالی
    40% Complete
    عنوان مدرک:
https://.com