مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1390 تا 1394
    کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات
    /دانشگاه دانشگاه تهران- دانشکده‌ی مهندسی برق و کامپیوتر دانشکده‌ی فنی / معدل 15.35
https://.com