مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1374 تا 1379
  کارشناسی مهندسي برق
  گرایش الكترونيك /دانشگاه ازاد - واحد تهران مركز

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۸۰ تا فروردین ۱۳۸۷
  دفتر نمايندگي سوني
  مهندسی برق/ سوپروايزر بخش فني خدمات پس از فروش

  توضیحات: وب دولوپر سايت فارسي سوني در ايران براي اولين بار
  ماركتينگ
  مسئول بخش صداي مشتري

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری
https://.com