مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1395
  کارشناسی ارشد مهندسي عمران
  گرایش سازه /دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي
 • 1384 تا 1392
  کارشناسی مهندسي عمران
  گرایش عمران /دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا خرداد ۱۳۹۶
  وزارت راه و شهرسازي (سازمان مجري ساختمان ها و تأسيسات دولتي و عمومي)
  كارشناس كنترول پروژه
 • شهریور ۱۳۹۴ تا فروردین ۱۳۹۵
  وزارت راه و شهرسازي (سازمان مجري ساختمان ها و تأسيسات دولتي و عمومي )
  كارشناس بودجه و برنامه ريزي
 • تیر ۱۳۹۳ تا شهریور ۱۳۹۴
  وزارت راه و شهرسازي (سازمان مجري ساختمان ها و تأسيسات دولتي و عمومي)
  مهندسی عمران معماری/ كارشناس عمران ( مدير پروژه )

  توضیحات: مديريت پروژه بيمارستان هاي (280 تختخوابي ياسوج - 128 تختخوابي گچساران - 32 تختخوابي باشت)

پروژه ها

 • 1393
  بيمارستان 280 تختخوابي ياسوج
  مدير پروژ0
 • 1393
  بيمارستان 128 تختخوابي گچساران
  مدير پروژه
 • 1393
  بيمارستان 32 تختخوابي باشت
  مدير پروژه

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Primavera
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Project
  20% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: مدرك آيلتس
https://.com