مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1392
  کارشناسی موسیقی
  گرایش نوازندگی ساز جهانی /دانشگاه علمی و کاربردی واحد ۱۱

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  آموزشگاه موسیقی هنر اول
  هنر/طراحی/ مدرس پیانو
 • فروردین ۱۳۹۰ تا هم اکنون
  استودیو پارت
  هنر/طراحی/ ناظر ضبط
 • شهریور ۱۳۸۸ تا اردیبهشت ۱۳۸۹
  بازرگانی واقف
  بازاریابی و فروش/ فروشنده و امور فنی
 • مرداد ۱۳۸۸ تا مرداد ۱۳۸۹
  آموزشگاه موسیقی بن ایل
  هنر/طراحی/ مدرس پیانو

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • زبان انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • کاربرد در کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • صدابرداری موسیقی
  80% Complete
  عنوان مدرک: مجتمع فنی تهران
 • آشنایی با تجهیزات صدا برداری
  80% Complete
  عنوان مدرک: مجتمع فنی تهران

ابزار و نرم افزار

 • Cubase
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Nuendo
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Ableton
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • زبان انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • کاربرد در کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • صدابرداری موسیقی
  80% Complete
  عنوان مدرک: مجتمع فنی تهران
 • آشنایی با تجهیزات صدا برداری
  80% Complete
  عنوان مدرک: مجتمع فنی تهران
https://.com