مختصری از من

ب عنوان شخصی ک علاقه مندهستم با شما فعالیت داشته باشیم و تجربه های خودم را افزایش بدهم

سوابق تحصیلی

  • 1391 تا 1395
    کارشناسی حسابدار
    /دانشگاه صنعتی شاهرود / معدل 15

زبان

  • انگلیسی
    40% Complete
    عنوان مدرک:
https://.com