مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1372 تا 1377
  کارشناسی حقوق قضايي
  گرایش قضاء /دانشگاه آزاد اسلامي - قائمشهر / معدل 14

پیشینه شغلی

 • دی ۱۳۸۰ تا اردیبهشت ۱۳۸۳
  بتاجا - تعاوني لشگر 58 ذوالفقار
  حقوق/ مدير حقوقي و قراردادها

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • كوهنوردي ، فوتبال
 • فوتبال - كوهنوردي

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

زبان

 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com