مختصری از من

پیشینه شغلی

 • اسفند ۱۳۸۹ تا تیر ۱۳۹۱
  شرکت عملیات اکتشافات نفت
  عملیات و تولید/تعمیر و نگهداری/ اپراتور

دانش تخصصی

 • بازرسی جوش MT-PT
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • تکنسین شبکه های کامپیوتری
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • بازرسی جوش MT-PT
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com