مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی ارشد طراحی پارچه و لباس
  گرایش طراحی پارچه و لباس /دانشگاه دانشکده هنر و معماری دانشگاه علم و فرهنگ تهران
 • 1379 تا 1384
  کارشناسی گرافیک
  گرایش گرافیک /دانشگاه سوره شیراز / معدل 17

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۸۳ تا فروردین ۱۳۸۴
  شرکت تبلیغاتی مربع
  هنر/طراحی/ مدیر مسوول و طراح
https://.com