مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1393
  کارشناسی ارشد روانشناسی
  گرایش مشاوره /دانشگاه علامه طباطبایی
 • 1388 تا 1392
  کارشناسی روانشناسی
  گرایش مشاوره /دانشگاه علامه طباطبایی / معدل 14

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  آموزشگاه زبان پیشرفت
  منابع انسانی و آموزش/ مدرس زبان انگلیسی
 • تیر ۱۳۹۰ تا بهمن ۱۳۹۲
  آموزشگاه زبان آراد
  منابع انسانی و آموزش/ مدرس زبان انگلیسی

دانش تخصصی

 • موزیسین: solist of violin
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • موزیسین: solist of violin
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com