مختصری از من

"I am a leader and everyday want to learn and educate "

I have studied electrical engineering where I research and develop my knowledge about communications and network

To better understand the world I studied English language for 5 years in advanced level where there I learned and thought English in advanced level

My curiosity made me have a detailed search about management , Now I have developed specific frameworks in 6 areas of management : Leadership , Risk Management , Hedge Fund Management , HR Management , Project Management , Management Consultant

I write 6 Books :

1) The Ultimate Guide To leadership : Algorithmic Approach To Leadership

2) The Ultimate Guide To Risk Management : Algorithmic Approach To Risk Management

3) The Ultimate Guide To Project Management : Algorithmic Approach To Project Management

4) The Ultimate Guide To HR Management : Algorithmic Approach To HR Management

5) The Ultimate Guide To Investing and Business Analysis : Algorithmic Approach To Hedge Fund

6) The Ultimate Guide To Management Consulting : Algorithmic Approach To Management Consulting

I Give Consultance In These Areas To Benefit You Most From Your Job And Business

I believe in lifelong learning , the engine to have curiosity and
adventurous for ever is to have Critical Mind
https://ir.linkedin.com/in/greatmilad

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  اینترنت
  منابع انسانی و آموزش/ مترجم زبا انگلیسی

  توضیحات: ترجمه کتب و مقالات از زبان انگلیسی به فارسی و از فارسی به انگلیسی

 • فروردین ۱۳۹۱ تا فروردین ۱۳۹۳
  موسسه سوشیانت
  مدیریت ارشد/رهبر کسب و کار/ مدیر آموزش آموزشگاه

  توضیحات: برنامه ریزی برای مدرسان برای تدریس ، تدریس زبان انگلیسی در سطوح پیشرفته

سوابق آموزشی پژوهشی

 • تدریس زبان انگلیسی در سطح پیشرفته در موسسه سوشیانت ، نوشتن مقالات در لینکدین ، نوشتن کتب در حوزه های مدیریتی به زبان انگلیسی

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • مسافرت ، ورزش ، موسیقی ، هنر ، تدریس داوطلبانه زبان انگلیسی و ریاضیات

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مدیریت کسب و کار (MBA)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت پروژه
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت آموزشی ISO 10015
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت منابع انسانی (HRM)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت سرمایه گذاری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مشاوره مدیریتی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • شبکه
  100% Complete
  عنوان مدرک: CCNP
 • برنامه نویسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت ریسک سازمانی
  100% Complete
  عنوان مدرک: ٍ
 • تجزیه و تحلیل صورت های مالی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • یادگیری ماشین و هوش مصنوعی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • پی ال سی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت بازاریابی
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • پاورپوینت و ورد
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • اکسل
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • پایگاه داده
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدرک پیشرفته زبان انگلیسی
دانش تخصصی
 • مدیریت کسب و کار (MBA)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت پروژه
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت آموزشی ISO 10015
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت منابع انسانی (HRM)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت سرمایه گذاری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مشاوره مدیریتی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • شبکه
  100% Complete
  عنوان مدرک: CCNP
 • برنامه نویسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت ریسک سازمانی
  100% Complete
  عنوان مدرک: ٍ
 • تجزیه و تحلیل صورت های مالی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • یادگیری ماشین و هوش مصنوعی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • پی ال سی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت بازاریابی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com