مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1392 تا هم اکنون
    کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
    گرایش تبدیل انرژی /دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

نقاط قوت رفتاری

  • انعطاف پذیری
  • تعهد و انگیزه خدمت
  • حل مسئله و تصمیم گیری
  • رهبری
  • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
https://.com