مختصری از من

کار مخابرات در بخش تلفن همراه را در سال 1383 در زمینه نصب تجهییزات BTS در پروژه تالیا در تهران با حدود 130 سایت و در مشهد با 35 سایت و همچنین دلیوری و نصب BSC در بیش از 5 مرکز از استان های کشور مانند :همدان - ارومیه -شروع کردم .
با استارت پروژه ایرانسل شروع به کار در این شبکه کردم که با شروع پروژه نگهداری شبکه ایرانسل در سال 1385 با سمت سوپروایزر وارد این پروژه شدم و در طول همکاری با شرکتهای پیمانکاری در بیش از 5 سال آخر با سمت مدیریت پروژه مشغول بوده ام.

سوابق تحصیلی

 • 1372 تا 1376
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش مهندسی نرم افزار /دانشگاه آزاد اسلامی

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۴ تا فروردین ۱۳۹۵
  شرکت ZTE persian
  عملیات و تولید/تعمیر و نگهداری/ مدیر نگهداری شبکه رایتل

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • فعالیتهای اجتماعی و ورزشی در زمینه آمزش و گسترش فرهنگ عمومی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • Telecommunications systems (سیستمهای مخابراتی)
  60% Complete
  عنوان مدرک: تجربی

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: خودآموز
دانش تخصصی
 • Telecommunications systems (سیستمهای مخابراتی)
  60% Complete
  عنوان مدرک: تجربی
https://.com