مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1392
  کارشناسی مدیریت تبلیغات
  گرایش تجاری /دانشگاه علمی کاربردی / معدل 18
 • 1387 تا 1389
  فوق دیپلم مدیریت کسب وکار
  /دانشگاه علمی کاربردی / معدل 19

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۱ تا هم اکنون
  گسترش ارتباطات تالیا
  مالی و حسابداری/ حسابدار فروش

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مشتری مداری

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com