مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1395
  کارشناسی مهندسی شیمی
  /دانشگاه علوم و تحقیقات / معدل 13

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • موسیقی
 • والیبال

نقاط قوت رفتاری

 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • Aspen
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Matlab
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com