مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1396
  کارشناسی
  /دانشگاه / معدل 15.5
 • 1389 تا 1392
  دیپلم
  / معدل 19.5

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا اردیبهشت ۱۳۹۵

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1396

پروژه ها

 • 1396
 • 1396
 • 1396
 • 1395
 • 1395

افتخارات

 • 1391
 • 1390

علایق و فعالیت های داوطلبانه

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • Statistics and Data Analysis
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Oracle
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft SQL Server
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • HTML5
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photography
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • MATLAB
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Visual Studio
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft SQL Server
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • C
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photoshop
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • SQL Server
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Neural Networks
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Image Processing
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترکی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Statistics and Data Analysis
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Oracle
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft SQL Server
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • HTML5
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photography
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com