مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1383 تا 1388
  کارشناسی مدیریت
  گرایش بازرگانی /دانشگاه آزاد قزوین / معدل 14

پیشینه شغلی

 • دی ۱۳۹۴ تا تیر ۱۳۹۵
  صنایع تولید و بسته بندی کوشش کاران
  خرید و تدارکات/زنجیره تامین/ کارمند بازرگانی
 • دی ۱۳۹۲ تا آذر ۱۳۹۴
  تولیدی و صنعتی رادایران و هواساز
  بازاریابی و فروش/ کارشناس فروش
 • اردیبهشت ۱۳۹۱ تا آذر ۱۳۹۲
  شرکت حمل و نقل مهرگشت مارلیک
  مالی و حسابداری/ حسابدار

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • ICDL1,2
  80% Complete
  عنوان مدرک: مدرک فنی و حرفه ایی
 • نرم افزار تدارکات همکاران سیستم
  60% Complete
  عنوان مدرک: آموزش تجربی در حین کار
 • نرم افزار مالی فرا پیام
  40% Complete
  عنوان مدرک: آموزش تجربی در حین کار

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com