مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد علوم تربیتی
  گرایش برنامه ریزی آموزشی /دانشگاه آزاد واحد تهران شمال / معدل 19

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۸۷ تا فروردین ۱۳۹۵
  دانشگاه علمی کاربردی واحد 5 تهران
  منابع انسانی و آموزش/ سرپرست آموزش و برنامه ریز درسی و آموزشی

  توضیحات: کارمند نمونه و انجام تمامی امور مربوط به آموزش دانشگاه و برنامه‌ریزی درسی و آموزشی دانشگاه در سال های همکاری

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  اجرای کنفرانس های موفق در کلاس های دانشگاه محل تحصیل
 • 1395
  ارائه کنفرانس های موفق در کلاس های درس دانشگاه محل تحصیل

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • مهارت در امور اجرایی و اداری، امور مرتبط با منابع انسانی و آموزشی، روابط عمومی. بالا
  80% Complete
  عنوان مدرک: برنامه ریزی آموزشی

ابزار و نرم افزار

 • تایپ فارسی، world, excel,
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدرک تایپ با نمره ممتاز

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مهارت در امور اجرایی و اداری، امور مرتبط با منابع انسانی و آموزشی، روابط عمومی. بالا
  80% Complete
  عنوان مدرک: برنامه ریزی آموزشی
https://.com