مختصری از من

اينجانب تمايل به انجام فعاليت در كار گروهي شركت و اولويت بعدي كار در كلينيك شنوايي هستم

سوابق تحصیلی

 • 1376 تا 1380
  کارشناسی اديولوژي
  گرایش شنوايي سنجي /دانشگاه شهيد بهشتي

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۱ تا فروردین ۱۳۹۲
  بيمارستان كودكان تهران
  كارشناس شنوايي

  توضیحات: انجام تستهاي شنوايي PTA,tympanimetry,SRT,SDS,OAE...ABR مودك و بزرگسال

 • فروردین ۱۳۸۸ تا فروردین ۱۳۹۱
  بينارستان سجاد ميدان فاطمي
  كارشناس شنوايي

  توضیحات: انجام ازمايشهاي اديومتري، تيمپانومتري،تستهاي گفتاري ، تحويز سمعك.انجام ازمايش غربالگري نوزادان..

 • فروردین ۱۳۸۳ تا فروردین ۱۳۸۸
  شركت التون شنوا
  كارشناس شنوايي
 • فروردین ۱۳۸۱ تا فروردین ۱۳۸۳
  بينارستان طالقاني
  كارشناس اديلوژي بخش شنوايي سنجي

افتخارات

 • 1383
  برگرداندن سايت شركت oticon از زبان انگليسي به فارسي

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • فرانسوی
  80% Complete
  عنوان مدرک: B2
https://.com