مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1389
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه موسسه آموزش عالی خاوران مشهد / معدل 13

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا اردیبهشت ۱۳۹۵
  آهن آلات
  مالی و حسابداری/ اداری مالی
 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  نمایندگی سایپا
  مسئول دفتر/ اداری
 • مرداد ۱۳۹۲ تا اسفند ۱۳۹۴
  شرکت ساختمانی سحر سازان شرق توس
  مالی و حسابداری/ اداری مالی

  توضیحات: انجام تمامی فعالیت های اداری مالی از جمله : حقوق و دستمزد ، ارزش افزوده ، لیست بیمه، مالیات و ...

دانش تخصصی

 • شبکه های کامپیوتری
  60% Complete
  عنوان مدرک: کارشناس شبکه

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار آرتا
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • شبکه های کامپیوتری
  60% Complete
  عنوان مدرک: کارشناس شبکه
https://.com