مختصری از من

فردی سخت کوش و پر تلاش هستم ودر زمینه های بازاریابی و مدیریت فروش فردی مسلط می باشم و همچنین تجربه 3 سال کار در بنگاه مسکن و مدیریت فروش را دارا می باشم.

سوابق تحصیلی

  • 1387 تا 1392
    کارشناسی اقتصاد
    گرایش صنعتی /دانشگاه ازاد تهران مرکز / معدل 16
https://.com