مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1385 تا 1389
  کارشناسی برق
  گرایش الکترونیک /دانشگاه علوم تحقیقات واحد ساوه / معدل 14.5

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۱ تا تیر ۱۳۹۴
  شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران(مادیران)
  مهندسی برق/ کنترل کیفیت

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com