مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1391
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه موسسه آموزش عالی مهر اراک / معدل 15

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۵
  موسسه کهکشان نور
  کارشناس آموزش و کارمند اداری

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • MVC
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Network+
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • MS Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photoshop
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft CRM
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • HTML
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • CSS
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Entity Framework
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • #C
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: intermediate
دانش تخصصی
 • MVC
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Network+
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com