مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1394
  کارشناسی حسابداری
  گرایش مالی /دانشگاه آزاد اسلامی
 • 1385 تا 1387
  فوق دیپلم حسابداری
  گرایش صنعتی /دانشگاه مرکز تحقیقات صنعتی ایران

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۱ تا هم اکنون
  شرکت ایثاران بندر
  مالی و حسابداری/ حسابدار
 • تیر ۱۳۸۹ تا اسفند ۱۳۹۰
  گروه توليدي و بازرگاني پارس
  مالی و حسابداری/ حسابدار

نقاط قوت رفتاری

 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • حسابداری (Accounting)
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com