مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1392
  کارشناسی حسابداری
  گرایش بازرگانی /دانشگاه آزاد اسلامی (واحد رودهن)
 • 1383 تا 1386
  فوق دیپلم حسابداری
  گرایش بازرگانی /دانشگاه شهیدبهشتی کرج (شبانه)

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا آذر ۱۳۹۵
  شرکت مهندسی کان دانا
  مالی و حسابداری/ سرپرست حسابداری
 • شهریور ۱۳۹۲ تا شهریور ۱۳۹۳
  شرکت ماشین سازی ویژه (زیر گروه فکورصنعت)
  مالی و حسابداری/ حسابدار انبار و صورت وضعیت پیمانکاران
 • تیر ۱۳۸۹ تا مرداد ۱۳۹۲
  شرکت تولیدی و صنعتی فولاد یزد
  مالی و حسابداری/ حسابدار سفارشات خارجی . انبار . خزانه داری
 • آذر ۱۳۸۳ تا فروردین ۱۳۸۶
  شرکت کناف گچ (همگروه Knauf Iran)
  مالی و حسابداری/ حسابدار انبار و خزانه

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • آفیس
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • قوانین و مقررات بیمه
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مالیات بر ارزش افزوده
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • قوانین مالیاتی
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار خزانه داری همکاران سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار انبار همکاران سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدرک اتمام دوره با نمره کامل
 • حسابداری مالی همکاران سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار خزانه داری همکاران سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار دارایی ثابت همکاران سیستم
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار حقوق و دستمزد همکاران سیستم
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • فرانسوی
  20% Complete
  عنوان مدرک: سپری کردن 5 ترم در آموزشگاه قطب راوندی
دانش تخصصی
 • کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • آفیس
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • قوانین و مقررات بیمه
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مالیات بر ارزش افزوده
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • قوانین مالیاتی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com