مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد عمران
  گرایش زلرله /دانشگاه بین المللی امام خمینی / معدل 16

دانش تخصصی

 • مهندسی عمران
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • مهندسی سازه
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مهندسی عمران
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com