مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا هم اکنون
  کارشناسی عمران
  /دانشگاه آزاد

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  شرکت نورسازان
  تولید چراغ خودرو/انباردار
 • اسفند ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۵
  موبایل فروشی
  تعمیرکار

دانش تخصصی

 • کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • آفیس
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com