مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی كامپيوتر
  گرایش سخت افزار /دانشگاه رودهن

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۳ تا شهریور ۱۳۹۵
  ازاد
  مدیریت ارشد رهبر کسب و کار/ موبايل

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • سينما،فوتبال،تنيس،شركت در مراسم سوگوارى،

نقاط قوت رفتاری

 • تدبیر / فهم سیاسی
 • خلاقیت و نوآوری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • نرم افزار مالی هلو
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • نرم افزار مالی هلو
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com