مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1382 تا 1387
  کارشناسی
  /دانشگاه / معدل 14

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۸۲ تا هم اکنون
  سخت افزار و شبکه/

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری

دانش تخصصی

 • Network
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Network
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com