مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1395
  کارشناسی مدیریت بازرگانی
  /دانشگاه ازاد شهرقدس

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1383
  تدریس امور مربوط به بیمه - قوانین کار

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • امور بیمه ای - حقوق ودستمزد- طرح طبقه بندی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • امور بیمه ای - حقوق ودستمزد- طرح طبقه بندی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com