مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1379 تا هم اکنون
  فوق دیپلم اتاق عمل
  گرایش اتاق عمل /دانشگاه علوم پزشکی ارومیه / معدل 15

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۷۹ تا هم اکنون
  وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی
  پزشکی درمانی/پرستاری// کاردان اتاق عمل

  توضیحات: بعد از اخذ مدرک کاردانی از دانشگاه عدوم پزشکی به مدت 12 سال است که در بیمارستان فعالیت دارم به صورت استخدام پیمانی هستم و دوره های باز آموزی و به روز رسانی معلومات را با موفقیت به مدت 500 ساعت گورانده ام

نقاط قوت رفتاری

 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • کار در اتاق عمل و کمک جراحی
  100% Complete
  عنوان مدرک: کاردانی اتاق عمل

ابزار و نرم افزار

 • ابزار جراحی عمومی . چشم . زنان ......
  100% Complete
  عنوان مدرک: کاردان اتاق عمل

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: Top natch
دانش تخصصی
 • کار در اتاق عمل و کمک جراحی
  100% Complete
  عنوان مدرک: کاردانی اتاق عمل
https://.com