مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1394
  کارشناسی
  /دانشگاه / معدل 17
 • 1382 تا 1384
  فوق دیپلم
  /دانشگاه / معدل 17

پیشینه شغلی

 • آبان ۱۳۹۴ تا آبان ۱۳۹۵
  بازاریابی و فروش/
 • فروردین ۱۳۹۴ تا آبان ۱۳۹۵
  بازاریابی و فروش/
 • شهریور ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۴
  بازاریابی و فروش/
 • مرداد ۱۳۹۲ تا شهریور ۱۳۹۳
  بازاریابی و فروش/
 • خرداد ۱۳۹۱ تا مرداد ۱۳۹۲
  بازاریابی و فروش/
 • مرداد ۱۳۸۳ تا مرداد ۱۳۹۳
  بازاریابی و فروش/

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • Sales (فروش)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Marketing and sales (فروش و بازاریابی)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • customer relation management
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Web Design
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Advertising management
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Sales Engineering
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Training and Development
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Digital Photography
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Graphic Design (graphic design)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Principles and techniques of management and supervision
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Windows
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Sales (فروش)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Marketing and sales (فروش و بازاریابی)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • customer relation management
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Web Design
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Advertising management
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Sales Engineering
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Training and Development
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Digital Photography
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Graphic Design (graphic design)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Principles and techniques of management and supervision
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com