مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1393
  کارشناسی ارتز و پروتز
  /دانشگاه علوم پزشکی ایران / معدل 16.59

پیشینه شغلی

 • آبان ۱۳۹۳ تا آبان ۱۳۹۵
  دانشگاه ایران دانشکده توانبخشی
  کارشناس توانبخشی

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1393
  تدریس در دانشکده توانبخشی دانشگاه ایران . برگزاری امتحانات آسکی در دانشکده

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com